Privacy-beleid & AVG

Knuffelpost-Surprise! conformeert zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal nimmer jouw emailadres of gegevens oneigenlijk gebruiken of verhandelen.
Knuffelpost-Surprise! is tegenstander van SPAM!

Knuffelpost-Surprise! bewaart jouw gegevens uitsluitend voor de verwerking van de overeenkomst en de administratieve doeleinden. De gegevens worden tevens gebruikt om dupliceren van bestellingen tegen te gaan. De gegevens worden nimmer verstrekt aan derden, behoudens de transporteur teneinde aflevering te bewerkstelligen. Knuffelpost-Surprise! schoont haar Knuffelpost-klantenbestanden periodiek. Accounts die meer dan 4 maanden voor de schoondatum niets besteld hebben kunnen verwijderd worden. Betalingen geschieden via Paymentprovider Klarna (tot 1-4-2018: Moliie). Deze krijgt alleen jouw gegevens te zien ter afronding van de betaling en houdt zich ook aan de wet persoonsregistratie.

Cookies: Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De websoftware van Knuffelpost-Surprise! gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stelt ons in gelegeheid deze te verbeteren en/of aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt de browser zó instellen dat je tijdens het winkelen bij Knuffelpost-Surprise! geen cookies ontvangt. Dit kan wel de werking van de website beperken.

In het kader van de verplichte Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij onze privacyvoorwaarden aangevuld.
We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, hieronder samen:

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we gebruiken.
  • Wij delen de gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • Je hebt het recht om in te zien hoe we jouw data gebruiken.
  • Je hebt het recht op vergetelheid (het volledig wissen van persoonlijke data).
  • Persoonlijke gegevens zijn bij Knuffelpost/Surprise! goed beschermd.

Lees onze hieronder de volledige verordening.

Onze privacy verklaring:

Surprise!, en aan haar gelieerde bedrijven zoals Knuffelpost, A New Baby en anderen, acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Surprise! persoonsgegevens verwerkt van relaties, klanten en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Surprise! zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

Duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
Jouw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze doelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoons-gegevens verwerken;
Het recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de privacy-officer van Surprise!, Penningweg 23, 1507DB Zaandam.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Surprise! de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan relaties verzamelt en verwerkt Surprise! hiertoe contactgegevens, w.o. naam, (zakelijke) (mobiele) telefoonnummer en (zakelijk) emailadres:
Wanneer jouw bedrijf een artikel bij ons bestelt om u o.a. te informeren over de status van de bestelling;
Wanneer je producten en/of diensten van Surprise! afneemt. Dit kan via onze website of bij bezoek aan uw bedrijf door onze accountmanager;
Wanneer je contact hebt met Surprise!.
Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien je ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, gebruik maakt van onze websites, inlogt op het account, je aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
Om je van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Surprise! rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites.

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden je een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze ontwikkelingen, producten en/of diensten. Jouw e-mailadres wordt slechts met voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Jouw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Surprise! indien je daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Surprise!, onder vermelding van AVG, privacy@penningweg23.nl.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Jouw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van onze dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoons-gegevens, maakt Surprise! gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Surprise! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Surprise! een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Surprise! jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of via onze sociale mediakanalen.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wil je gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens dan kunt je deze richten aan: Surprise!, t.a.v. de Privacy Officer, Penningweg 23 , te 1507 DB Zaandam e-mail: privacy@penningweg23.nl

© 2007 - 2020 Knuffelpost.nl, de LOVE-YOU knuffel specialist van Nederland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel